Szczegóły usługi

 

Tytuł

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PROJEKTU BUDŻETU

Opis

Za pośrednictwem tej usługi, każdy uprawniony obywatel oraz jednostka organizacyjna, mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy aby w ten sposób uczestniczyć w tworzeniu budżetu, a tym samym współdecydować o sposobie wydatkowania środków finansowych na zaspokajanie potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej.
ORGAN WŁAŚCIWY DO JEJ ROZPATRZENIA:
Właściwy organ administracji publicznej
KOGO DOTYCZY:
Dotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, złożyć wniosek do projektu budżetu gminy. Inicjatywa w tym zakresie przysługuje wszystkim mieszkańcom, stowarzyszeniom lokalnym, komitetom społecznym, radom sołeckim, innym podmiotom działającym z zamiarem kształtowania struktury wydatków na cele publiczne – przewidzianych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.
PODSTAWY PRAWNE:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)
Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art.4, ust.6 Art.5)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek do projektu budżetu gminy/powiatu
CZAS REALIZACJI:
Nie dotyczy
OPŁATY:
Nie dotyczy

Autor

Admin Adminowski

Data utworzenia

2020-07-24, 13:44

Data publikacji

2020-07-24, 13:44

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry