Szczegóły usługi

 

Tytuł

ZGŁASZANIE WNIOSKU O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ – REJESTR UDZIELONYCH DOTACJI.

Opis

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne.
Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor

Admin Adminowski

Data utworzenia

2020-07-24, 13:40

Data publikacji

2020-07-24, 13:40

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry