Szczegóły usługi

 

Tytuł

SKŁADANIE I KONSULTOWANIE WNIOSKÓW I PROPOZYCJI DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Opis

Za pośrednictwem tej usługi, każdy uprawniony obywatel oraz jednostka organizacyjna, mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy aby w ten sposób uczestniczyć w tworzeniu budżetu, a tym samym współdecydować o sposobie wydatkowania środków finansowych na zaspokajanie potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Usługa polega na rejestracji projektu w aktualnie procedowanym w urzędzie budżecie obywatelskim na dany rok kalendarzowy.
UWAGA! Ze względu na specyfikę usługi, może ona być dostępna tylko w czasie trwania naboru projektów do budżetu obywatelskiego.
ORGAN WŁAŚCIWY DO JEJ ROZPATRZENIA:
Właściwy organ administracji publicznej
KOGO DOTYCZY:
Obywatele
PODSTAWY PRAWNE:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.)
2) Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1107 z późn. zm.)
3) Regulamin funkcjonowania budżetu obywatelskiego w danym roku.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek
CZAS REALIZACJI:
Bez zbędnej zwłoki.
OPŁATY:
Nie dotyczy

Autor

Admin Adminowski

Data utworzenia

2020-02-13, 11:43

Data publikacji

2020-02-13, 11:43

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry