Szczegóły usługi

 

Tytuł

ZGŁOSZENIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ

Opis

Za pośrednictwem tej usługi każdy Obywatel, posiadający profil zaufany na platformie ePUAP, ma możliwość przedstawienia swojej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na forum elektronicznego systemu konsultacji społecznych. Tematem inicjatywy mogą być, między innymi, propozycje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub inne sprawy ważne dla Obywateli.
ORGAN WŁAŚCIWY DO JEJ ROZPATRZENIA:
Właściwy organ administracji publicznej
KOGO DOTYCZY:
Obywatele
PODSTAWY PRAWNE:
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.)
2) Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1107 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek
CZAS REALIZACJI:
Bez zbędnej zwłoki.
OPŁATY:
Nie dotyczy

Autor

Admin Adminowski

Data utworzenia

2020-02-13, 11:41

Data publikacji

2020-02-13, 11:41

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry