Szczegóły usługi

 

Tytuł

ZGŁOSZENIE PETYCJI

Opis

Za pośrednictwem tej usługi, każda osoba posiadająca profil zaufany, ma możliwość zgłoszenia petycji celem jej rozpatrzenia.
ORGAN WŁAŚCIWY DO JEJ ROZPATRZENIA:
Właściwy organ administracji publicznej
KOGO DOTYCZY:
Obywatele
PODSTAWY PRAWNE:
1) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)
3) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., Art. 63,)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek
CZAS REALIZACJI:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
OPŁATY:
Nie dotyczy

Autor

Admin Adminowski

Data utworzenia

2020-02-13, 11:40

Data publikacji

2020-02-13, 11:40

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry